مهم نیست که الان کجای کار هستی ، چون دقیقا در شرایط

روز اول من هستی ولی من از نقطه صفر مسیر رو بهت

نشون میدم و بهت یاد میدم که چطور بتونی خیلی سریع از

شرایط الان ات به شرایط یک متخصص امنیت برسی

هر زمان سوالی داشتی می تونی مستقیما از خودم بپرسی تا خیلی سریع بهت کمک کنم