[

خوشحالم که کار رو ادامه دادی

کار تموم نشده، حالا باید گام بعدی رو برداریم