ویدیو آموزش تست امنیت سایت – شماره ۴۸

در ویدیو آموزش تست امنیت سایت - شماره 48 روی تارگت جدیدی کار می‌کنیم که حاوی نکات ارزشمندی در فرایند تست نفوذ است.

ادامه مطلب

ویدیو آموزش تست امنیت سایت – شماره ۳۷

در ویدیو آموزش تست امنیت سایت - شماره 37 سعی داریم، سایتی را بررسی کنیم که مراحل تست نفوذ آن دارای نکات کوچک و بزرگ و البته ارزشمند است.

ادامه مطلب

نوشتن گزارش آسیب پذیری خوب

نوشتن گزارش آسیب پذیری خوب کار سختی نیست به شرطی که وقت بزاری و این متن رو تا آخر مطالعه کنی.

ادامه مطلب