نوشته‌ها

Mastering pfSense

Mastering pfSense

pfSense نرم افزار فایروال/روتر متن باز مبتنی بر FreeBSD می باشد که می تواند به عنوان یک فایروال، روتر، اکسس پوینت وایرلس، سرور DHCP، سرور DNS یا VPN مورد استفاده قرار گیرد.

pfSense تمام قابلیت های اطمینان و ثبات محبوب ترین فایروال های موجود در بازار را دارا می باشد اما مانند برخی از نرم افزارهای متن باز شما را محدود نمی کند. البته برخی از سرویس های پیشرفته ی این فایروال جهت فعال سازی نیاز به پرداخت هزینه دارند.

در این کتاب نصب، پیکربندی و سفارشی سازی pfSense را خواهید آموخت.

سرفصل ها:

CH 1: Revisiting pfSense Basics
CH 2: Advanced pfSense Configuration
CH 3: VLANs
CH 4: Using pfSense as a Firewall
CH 5: Network Address Translation
CH 6: Traffic Shaping
CH 7: Virtual Private Networks
CH 8: Redundancy and High Availability
CH 9: Multiple WANs
CH 10: Routing and Bridging
CH 11: Extending pfSense with Packages
CH 12: Diagnostics and Troubleshooting

مشخصات:

نویسنده: David Zientara

ناشر: Packt Publishing

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحات: ۴۵۰

 

دانلود رایگان کتاب

Security of Self-Organizing Networks MANET, WSN, WMN, VANET

در این کتاب با امنیت شبکه های بی سیم ادهاک آشنا می شوید . موضوعات ارائه شده توسط کتاب به ۴ دسته تقسیم بندی می شوند:

Mobile Ad hoc Network MANET ad hoc-1

Wireless Sensor Network (WSN)-2

Wireless Mesh Network (WMN)-3

Vehicular Ad hoc Network – VANET-4

سرفصل ها:

Chapter 1:Secure Device Association

Chapter 2:Securing Route and Path Integrity in MultihopWireless Networks

Chapter 3:Handling Security Threatsto the RFID System of EPC Networks

Chapter 4:Survey of AnomalyDetection Algorithms

Chapter 5:Reputation- and Trust-Based Systems for Wireless Self-Organizing Networks

Chapter 6:Security Threats in MobileAd Hoc Networks

Chapter 7:Key Management in MobileAd Hoc Networks

Chapter 8:Combating against SecurityAttacks against MobileAd Hoc Networks (MANETs)

Chapter 9:Classification of Attackson Wireless Mobile Ad HocNetworks and Vehicular

Chapter 10: Security in VehicularAd Hoc Networks

Chapter 11: Toward a Robust Trust Modelfor Ensuring Security andPrivacy in VANETs

Chapter 12:Sybil Attack in VANETs

Chapter 13:Key Management Schemesof Wireless Sensor Networks

Chapter 14:Key Management Techniquesfor Wireless Sensor Networks

Chapter 15:Bio-Inspired IntrusionDetection for WirelessSensor Networks

Chapter 16: Biological InspiredAutonomously SecureMechanism forWirelessSensor Network

Chapter 17:Controlled LinkEstablishment Attack on KeyPre-Distribution Schemes forDistributed Sensor Networks and Countermeasures

Chapter 18:Proactive Key VariationOwing to Dynamic Clustering (PERIODIC) in SensorNetworks

Chapter 19: Secure Routing ArchitecturesUsing Cross-LayerInformation for AttackAvoidance (with Case Studyon Wormhole Attacks)

Chapter 20:Reputation-Based TrustSystems in Wireless Sensor Networks

Chapter 21:Major Works on the Necessityand Implementationsof PKC in WSNs

Chapter 22:Secure Access Control andAuthentication in WirelessMesh Networks

Chapter 23: Misbehavior Detection inWireless Mesh Networks

مشخصات:

نام نویسنده:  Al-Shakib Khan Pathan

ناشر:  CRC press

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحات: ۶۱۴

 

دانلود رایگان کتاب