کتابخانه | library

کتاب Security Monitoring with Cisco Security MARS

کتاب Security Monitoring with Cisco Security MARS به شما کمک می کند پیاده سازی یک MARS را برنامه ریزی کنید و taskهای مدیریت و نصب را که انتظار دارید بیاموزید. همچنین این کتاب به شما می آموزد چگونه از ویژگی های پیشرفته این محصول از قبیل parser سفارشی،  Network Admission Control (NAC)، عملیات کنترلی سراسری استفاده نمایید.

سرفصل ها:

Part I Introduction to CS-MARS and Security Threat Mitigation

Chapter 1: Introducing CS-MARS

Chapter 2: Regulatory Challenges in Depth

Chapter 3: CS-MARS Deployment Scenarios

Part II CS-MARS Operations and Forensics

Chapter 4: Securing CS-MARS

Chapter 5: Rules, Reports, and Queries

Chapter 6: Incident Investigation and Forensics

Chapter 7 Archiving and Disaster Recovery

Part III CS-MARS Advanced Topics

Chapter 8: Integration with Cisco Security Manager

Chapter 9: Troubleshooting CS-MARS

Chapter 10: Network Admission Control

Chapter 11: CS-MARS Custom Parser

Chapter 12: CS-MARS Global Controller

مشخصات:

نویسنده: Chris JacksonGary Halleen, Greg Kellogg

ناشر: Cisco Press

سال نشر: ۲۰۰۷

تعداد صفحات: ۳۳۵

 

دانلود رایگان کتاب

Sams Teach Yourself C++ in 24 Hours

Sams Teach Yourself C++ in 24 Hours

در کتاب فوق در ۲۴ درس یک ساعته یا کمتر می توانید اصول برنامه نویسی با C++ را که یکی از زبان های برنامه نویسی محبوب و قدرتمند است بیاموزید.

در این کتاب می آموزید:

 • نصب و استفاده از یک کامپایلر C++ برای ویندوز، مک یا لینوکس
 • ساخت برنامه های شی گرا در C++
 • مفاهیم اصلی C++ از قبیل کلاس ها، آرایه ها و اشاره گرها
 • اضافه کردن قابلیت های غنی با لیست های پیوندی و قالب ها
 • اشکال زدایی برنامه ها برای کدهای بی عیب و نقص
 • یادگیری استثنا و تکنیک های بررسی خطا
 • کشف موارد جدید در C++0x، نسخه بعدی از C++

سرفصل ها:

Part I: Beginning C++1

Part II: Classes

Part III: Memory Management

Part IV: Advanced C++1

Part V: Inheritance and Polymorphism

Part VI: Special Topics

Part VII: Appendixes

مشخصات:

نویسندگان:Rogers Cadenhead, Jesse Liberty

ناشر: Sams Publishing

سال نشر: ۲۰۱۶

تعداد صفحات:۴۸۰

 

دانلود رایگان کتاب

Ubuntu Unleashed 2017 Edition

ویرایش ۲۰۱۷ از کتاب Ubuntu Unleashed پیش روی شماست. ابونتو یک سیستم عامل مبتنی بر لینوکس است که با ورودش در جهان طوفانی به پا شد. اوبونتو در اوایل سال ۲۰۰۴ عرضه شد و به عنوان یک شاخه از دبیان گنو/لینوکس آغاز به کار کرد؛ هدف آن این بود که از کد دبیان استفاده کند و هر شش ماه یک نسخه جدید از ابونتو را عرضه نماید. دبیان یکی از پایدار ترین توزیع های لینوکس است که کیفیت و توانایی تکنولوژی آن قابل احترام است.

سرفصل ها:

Part I Getting Started

CH 1 Installing Ubuntu and Post-Installation Configuration

CH 2 Background Information and Resources

Part II Desktop Ubuntu

CH 3 Working with Unity

CH 4 On the Internet

CH 5 Productivity Applications

CH 6 Multimedia Applications

CH 7 Other Ubuntu Interfaces

CH 8 Games

Part III System Administration

CH 9 Managing Software

CH 10 Command-Line Beginner’s Class

CH 11 Command-Line Master Class Part 1

CH 12 Command-Line Master Class Part 2

CH 13 Managing Users

CH 14 Automating Tasks and Shell Scripting

CH 15 The Boot Process

CH 16 System-Monitoring Tools

CH 17 Backing Up

CH 18 Networking

CH 19 Remote Access with SSH, Telnet, and VNC

CH 20 Securing Your Machines

CH 21 Performance Tuning

CH 22 Kernel and Module Management

Part IV Ubuntu as a Server

CH 23 Sharing Files and Printers

CH 24 Apache Web Server Management

مشخصات:

نویسنده: Matthew Helmke

ناشر: Sams Publishing

سال نشر: ۲۰۱۶

تعداد صفحات: ۸۳۲  

دانلود رایگان کتاب

Mastering pfSense

Mastering pfSense

pfSense نرم افزار فایروال/روتر متن باز مبتنی بر FreeBSD می باشد که می تواند به عنوان یک فایروال، روتر، اکسس پوینت وایرلس، سرور DHCP، سرور DNS یا VPN مورد استفاده قرار گیرد.

pfSense تمام قابلیت های اطمینان و ثبات محبوب ترین فایروال های موجود در بازار را دارا می باشد اما مانند برخی از نرم افزارهای متن باز شما را محدود نمی کند. البته برخی از سرویس های پیشرفته ی این فایروال جهت فعال سازی نیاز به پرداخت هزینه دارند.

در این کتاب نصب، پیکربندی و سفارشی سازی pfSense را خواهید آموخت.

سرفصل ها:

CH 1: Revisiting pfSense Basics
CH 2: Advanced pfSense Configuration
CH 3: VLANs
CH 4: Using pfSense as a Firewall
CH 5: Network Address Translation
CH 6: Traffic Shaping
CH 7: Virtual Private Networks
CH 8: Redundancy and High Availability
CH 9: Multiple WANs
CH 10: Routing and Bridging
CH 11: Extending pfSense with Packages
CH 12: Diagnostics and Troubleshooting

مشخصات:

نویسنده: David Zientara

ناشر: Packt Publishing

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحات: ۴۵۰

 

دانلود رایگان کتاب

کتاب Computer Networks and Internets

کتاب Computer Networks and Internets

Computer Networks and Internets is appropriate for all introductory-to-intermediate courses in computer networking, the Internet, or Internet applications; readers need no background in networking, operating systems, or advanced mathematics.

Leading networking authority Douglas Comer presents a wide-ranging, self-contained tour of the concepts, principles, and technologies that enable today’s Internet to support applications ranging from web browsing to telephony and multimedia.

This Fifth Edition has been thoroughly reorganized, revised, and updated: it includes extensive new coverage of topics ranging from wireless protocols to network performance, while reducing or eliminating coverage of older protocols and technologies.

Comer begins by illuminating the applications and facilities offered by today’s Internet. Next, he systematically introduces the underlying network technologies and protocols that make them possible: low-level data communications; packet switching, LAN, and WAN technologies; and Internet protocols such as TCP, IP, UDP, and IPv6. With these concepts and technologies established, he introduces several of the most important contemporary issues faced by network implementers and managers, including quality of service, Internet telephony, multimedia, network security, and network management.

Comer has carefully designed this book to support both top-down and bottom-up teaching approaches. Students need no background in operating systems, and no sophisticated math: Comer relies throughout on figures, drawings, examples, and analogies, not mathematical proofs.

 

دانلود رایگان کتاب

کتاب Data Structures and Algorithms in Python

کتاب Data Structures and Algorithms in Python

Based on the authors’ market leading data structures booksin Java and C++, this book offers a comprehensive, definitiveintroduction to data structures in Python by authoritative authors.

Data Structures and Algorithms in Python is the firstauthoritative object-oriented book available for Python datastructures. Designed to provide a comprehensive introduction todata structures and algorithms, including their design, analysis,and implementation, the text will maintain the same generalstructure as Data Structures and Algorithms in Java andData Structures and Algorithms in C++.

 • Begins by discussing Python’s conceptually simple syntax,which allows for a greater focus on concepts.
 • Employs a consistent object-oriented viewpoint throughout thetext.
 • Presents each data structure using ADTs and their respectiveimplementations and introduces important design patterns as a meansto organize those implementations into classes, methods, andobjects.
 • Provides a thorough discussion on the analysis and design offundamental data structures.
 • Includes many helpful Python code examples, with source codeprovided on the website.
 • Uses illustrations to present data structures and algorithms,as well as their analysis, in a clear, visual manner.
 • Provides hundreds of exercises that promote creativity, helpreaders learn how to think like programmers, and reinforceimportant concepts.
 • Contains many Python-code and pseudo-code fragments, andhundreds of exercises, which are divided into roughly 40%reinforcement exercises, 40% creativity exercises, and 20%programming projects.

 

دانلود رایگان کتاب

کتاب Dive into Python 3

کتاب Dive into Python 3

Mark Pilgrim‘s Dive Into Python 3 is a hands-on guide to Python 3 and its differences from Python 2. As in the original book, Dive Into Python, each chapter starts with a real, complete code sample, proceeds to pick it apart and explain the pieces, and then puts it all back together in a summary at the end.

This book includes:

 • Example programs completely rewritten to illustrate powerful new concepts now available in Python 3: sets, iterators, generators, closures, comprehensions, and much more
 • A detailed case study of porting a major library from Python 2 to Python 3
 • A comprehensive appendix of all the syntactic and semantic changes in Python 3

This is the perfect resource for you if you need to port applications to Python 3, or if you like to jump into languages fast and get going right away.

دانلود رایگان کتاب

 

Mastering Modern Linux

Mastering Modern Linux

Praise for the First Edition:

“This outstanding book … gives the reader robust concepts and implementable knowledge of this environment. Graphical user interface (GUI)-based users and developers do not get short shrift, despite the command-line interface’s (CLI) full-power treatment. … Every programmer should read the introduction’s Unix/Linux philosophy section. … This authoritative and exceptionally well-constructed book has my highest recommendation. It will repay careful and recursive study.

–Computing Reviews, August 2011

Mastering Modern Linux, Second Edition retains much of the good material from the previous edition, with extensive updates and new topics added. The book provides a comprehensive and up-to-date guide to Linux concepts, usage, and programming. The text helps the reader master Linux with a well-selected set of topics, and encourages hands-on practice.

The first part of the textbook covers interactive use of Linux via the Graphical User Interface (GUI) and the Command-Line Interface (CLI), including comprehensive treatmentof the Gnome desktop and the Bash Shell. Using different apps, commands and filters, building pipelines, and matching patterns with regular expressions are major focuses.

Next comes Bash scripting, file system structure, organization, and usage. The following chapters present networking, the Internet and the Web, data encryption, basic system admin, as well as Web hosting. The Linux Apache MySQL/MariaDB PHP (LAMP) Web hosting combination is also presented in depth.

In the last part of the book, attention is turned to C-level programming. Topics covered include the

C compiler, preprocessor, debugger, I/O, file manipulation, process control, inter-process communication, and networking.

The book includes many examples and complete programs ready to download and run. A summary and exercises of varying degrees of difficulty can be found at the end of each chapter. A companion website (http://mml.sofpower.com) provides appendices, information updates, an example code package, and other resources for instructors, as well as students.

 

دانلود رایگان کتاب

Microservices in .NET Core

Microservices in .NET Core

Summary

Microservices in .NET Core provides a complete guide to building microservice applications. After a crystal-clear introduction to the microservices architectural style, the book will teach you practical development skills in that style, using OWIN and Nancy.

Purchase of the print book includes a free eBook in PDF, Kindle, and ePub formats from Manning Publications.

About the Technology

Microservice applications are built by connecting single-capability, autonomous components that communicate via APIs. These systems can be challenging to develop because they demand clearly defined interfaces and reliable infrastructure. Fortunately for .NET developers, OWIN (the Open Web Interface for .NET), and the Nancy web framework help minimize plumbing code and simplify the task of building microservice-based applications.

About the Book

Microservices in .NET Core provides a complete guide to building microservice applications. After a crystal-clear introduction to the microservices architectural style, the book will teach you practical development skills in that style, using OWIN and Nancy. You’ll design and build individual services in C# and learn how to compose them into a simple but functional application back end. Along the way, you’ll address production and operations concerns like monitoring, logging, and security.

What’s Inside

 • Design robust and ops-friendly services
 • Build HTTP APIs with Nancy
 • Expose events via feeds with Nancy
 • Use OWIN middleware for plumbing

About the Reader

This book is written for C# developers. No previous experience with microservices required.

About the Author

Christian Horsdal Gammelgaard is a Nancy committer and a Microsoft MVP.

Table of Contents

PART 1 – GETTING STARTED WITH MICROSERVICES

  1. Microservices at a glance
  2. A basic shopping cart microservice

PART 2 – BUILDING MICROSERVICES

  1. Identifying and scoping microservices
  2. Microservice collaboration
  3. Data ownership and data storage
  4. Designing for robustness
  5. Writing tests for microservices

PART 3 – HANDLING CROSS-CUTTING CONCERNS: BUILDINGA REUSABLE MICROSERVICE PLATFORM

  1. Introducing OWIN: writing and testing OWINmiddleware
  2. Cross-cutting concerns: monitoring and logging
  3. Securing microservice-to-microservicecommunicatio​n
  4. Building a reusable microservice platform

PART 4 – BUILDING APPLICATIONS

 1. Creating applications over microservices

دانلود رایگان کتاب

MySQL Connector/Python Revealed

MySQL Connector/Python Revealed

Move data back and forth between database and application. The must-have knowledge in this book helps programmers learn how to use the official driver, MySQL Connector/Python, by which Python programs communicate with the MySQL database. 

This book takes you from the initial installation of the connector through basic query execution, then through more advanced topics, error handing, and troubleshooting. The book covers both the traditional API as well as the new X DevAPI. The X DevAPI is part of MySQL 8.0 and is an API that can be used with connectors for several programming languages and is used from the command-line interface known as MySQL Shell. You will learn to use the connector by working through code examples and following a discussion of how the API calls work. 

By the end of the book, you will be able to use MySQL as the back-end storage for your Python programs, and you’ll even have the option of choosing between SQL and NoSQL interfaces. 

What You’ll Learn

Install MySQL Connector/Python

Connect to MySQL and configure database access

Execute SQL and NoSQL queries from your Python program

Trap errors and troubleshoot problems

Store data from different languages using MySQL’s character set support

Work in the X DevAPI that underlies all of MySQL’s language connectors

Who This Book Is For

Developers familiar with Python who are looking at using MySQL as the back-end database. No prior knowledge of Connector/Python is assumed, but readers should be familiar with databases and the Python programming language. 

 

دانلود رایگان کتاب