نوشته‌ها

ابزار domain analyzer

سلام خدمت دوستان عزیز

امروز قصد دارم شمارا با ابزار domain_analyzer آشنا کنم.

domain_analyzer یک ابزار تجزیه و تحلیل امنیتی است که به طور خودکار اطلاعات مربوط به دامنه داده شده را کشف و گزارش می کند. هدف اصلی آن تجزیه و تحلیل اطلاعات بدون برجای گذاشتن ردپا است.

این ابزار یک نام دامنه را می گیرد و اطلاعاتی در مورد آن پیدا می کند ، مانند سرورهای DNS ، آدرس های IP ، ایمیل های وب سایت ، اطلاعات SPF و غیره

پس از یافتن پورت ها ، از ابزار crawler.py ازverovaleros استفاده می کند تا تمام پورت های موجود را شناسایی کند.

 

ابزار domain analyzer

 

ویژگی های اصلی این ابزار :

 

 • It creates a directory with all the information, including nmap output files.
 • It uses colors to remark important information on the console.
 • It detects some security problems like host name problems, unusual port numbers and zone transfers.
 • It is heavily tested and it is very robust against DNS configuration problems.
 • It uses nmap for active host detection, port scanning and version information (including nmap scripts).
 • It searches for SPF records information to find new hostnames or IP addresses.
 • It searches for reverse DNS names and compare them to the hostname.
 • It prints out the country of every IP address.
 • It creates a PDF file with results.
 • It automatically detects and analyze sub-domains!
 • It searches for domains emails.
 • It checks the 192 most common hostnames in the DNS servers.
 • It checks for Zone Transfer on every DNS server.
 • It finds the reverse names of the /24 network range of every IP address.
 • It finds active host using nmap complete set of techniques.
 • It scan ports using nmap (remember that for the SYN scan you need to need root).
 • It searches for host and port information using nmap.
 • It automatically detects web servers used.
 • It crawls every web server page using our crawler.py tool. See the description below.
 • It filters out hostnames based on their name.
 • It pseudo-randomly searches N domains in Google and automatically analyze them!
 • Uses CTRL-C to stop current analysis stage and continue working.
 • It can read an external file with domain names and try to find them on the domain.

 

Security of Self-Organizing Networks MANET, WSN, WMN, VANET

در این کتاب با امنیت شبکه های بی سیم ادهاک آشنا می شوید . موضوعات ارائه شده توسط کتاب به ۴ دسته تقسیم بندی می شوند:

Mobile Ad hoc Network MANET ad hoc-1

Wireless Sensor Network (WSN)-2

Wireless Mesh Network (WMN)-3

Vehicular Ad hoc Network – VANET-4

سرفصل ها:

Chapter 1:Secure Device Association

Chapter 2:Securing Route and Path Integrity in MultihopWireless Networks

Chapter 3:Handling Security Threatsto the RFID System of EPC Networks

Chapter 4:Survey of AnomalyDetection Algorithms

Chapter 5:Reputation- and Trust-Based Systems for Wireless Self-Organizing Networks

Chapter 6:Security Threats in MobileAd Hoc Networks

Chapter 7:Key Management in MobileAd Hoc Networks

Chapter 8:Combating against SecurityAttacks against MobileAd Hoc Networks (MANETs)

Chapter 9:Classification of Attackson Wireless Mobile Ad HocNetworks and Vehicular

Chapter 10: Security in VehicularAd Hoc Networks

Chapter 11: Toward a Robust Trust Modelfor Ensuring Security andPrivacy in VANETs

Chapter 12:Sybil Attack in VANETs

Chapter 13:Key Management Schemesof Wireless Sensor Networks

Chapter 14:Key Management Techniquesfor Wireless Sensor Networks

Chapter 15:Bio-Inspired IntrusionDetection for WirelessSensor Networks

Chapter 16: Biological InspiredAutonomously SecureMechanism forWirelessSensor Network

Chapter 17:Controlled LinkEstablishment Attack on KeyPre-Distribution Schemes forDistributed Sensor Networks and Countermeasures

Chapter 18:Proactive Key VariationOwing to Dynamic Clustering (PERIODIC) in SensorNetworks

Chapter 19: Secure Routing ArchitecturesUsing Cross-LayerInformation for AttackAvoidance (with Case Studyon Wormhole Attacks)

Chapter 20:Reputation-Based TrustSystems in Wireless Sensor Networks

Chapter 21:Major Works on the Necessityand Implementationsof PKC in WSNs

Chapter 22:Secure Access Control andAuthentication in WirelessMesh Networks

Chapter 23: Misbehavior Detection inWireless Mesh Networks

مشخصات:

نام نویسنده:  Al-Shakib Khan Pathan

ناشر:  CRC press

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحات: ۶۱۴

 

دانلود رایگان کتاب