نوشته‌ها

Flask By Example

Flask By Example

Flask By Example کتابی است که شما را به یک سفر یادگیری پیرامون توسعه ی وب با استفاده از Flask برای ساخت برنامه های کاربردی وب خواهد برد. Flask یکی از فریمورک های زبان برنامه نویسی پایتون می باشد که با استفاده از آن می توانید برنامه های وب بنویسید.

سرفصل ها:

Chapter 1: Hello, World

Chapter 2: Getting Started with Our Headlines Project

Chapter 3: Using Templates in Our Headlines Project

Chapter 4: User Input for Our Headlines Project

Chapter 5: Improving the User Experience of Our Headlines Project

Chapter 6: Building an Interactive Crime Map

Chapter 7: Adding Google Maps to Our Crime Map Project

Chapter 8: Validating User Input in Our Crime Map Project

Chapter 9: Building a Waiter Caller App

Chapter 10: Template Inheritance and WTForms in Waiter Caller Project

Chapter 11: Using MongoDB with Our Waiter Caller Project

 

مشخصات:

نویسنده: Gareth Dwyer

ناشر: Packt Publishing

سال نشر: ۲۰۱۶

تعداد صفحات: ۲۷۷

دانلود رایگان کتاب